“อาสาฬหบูชารำลึก”

“อาสาฬหบูชารำลึก” วันพระรัตนตรัย ครบองค์บริบูรณ์ โครงการไอลีนศรีราชา ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ชวนทำบุญ ฟังธรรม เพื่อมงคลแห่งชีวิต