ขั้นตอนมาตรฐานการออกแบบและตกแต่งภายใน

การออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่ให้เกิดความ สะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและในด้านความสวยงาม โดยเริ่มต้นจาก การวางผังเครื่องเรือน แล้วทำการพิจารณาเลือกรูปแบบ จากนั้นเลือกวัสดุและตกแต่งเพื่อความสวยงาม วันนี้ The Infinity Grand มีขั้นตอนมาตรฐานของการออกแบบและตกแต่งภายในมาให้ค่ะ

1.ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและข้อมูล เป็นขั้นของการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโครงการระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ เพื่อทำการปรับความเข้าใจต่างๆและสรุปความต้องการขั้นต้นให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย

2.ขั้นตอนการวางผังและนำเสนอแนวคิดเพื่อการออกแบบขั้นต้น เป็นขั้นตอนการวางแนวความคิดของนักออกแบบให้ลูกค้าได้นำไปพิจารณาอย่างคร่าวๆ โดยที่นักออกแบบจะต้องออกแบบและวางผังพื้นที่ รวมทั้งจะต้องพิจารณารูปแบบที่จะใช้งานออกแบบตรงกับความต้องการของลูกค้า

3.ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบต้องทำนำเสนอแบบร่างอย่างง่ายแก่ลูกค้า ตามรูปแบบที่ได้ผ่านการอนุมัติทั้งด้านแนวความคิดของงานออกแบบและผังพื้นในการใช้สอย เพื่อให้ลูกค้าเกิดจินตภาพและเข้าใจภาพรวมของงานออกแบบมากยิ่งขึ้น

4.ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำแบบร่างขั้นต้นมาพัฒนาต่อเพื่อทำการนำเสนอลูกค้าให้มีความใกล้เคียงกับผลงานออกแบบจริง ทำให้ให้ลูกค้าเกิดจินตภาพที่ชัดเจนในงานออกแบบทั้งหมดและเนื่องจากแบบร่างขั้นสุดท้ายเป็นแบบร่างที่ได้ผ่านการอนุมัติจากแบบร่างขั้นต้นมาแต่หากลูกค้าต้องการปรับแก้แบบร่างในส่วนหลักของงานบริษัทนักออกแบบจะทำการคิดค่าบริการเพิ่มในส่วนของงานที่จะต้องทำการแก้ไขและออกแบบใหม่

5.ขั้นตอนของการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด เป็นขั้นตอนการกำหนดวัสดุในการนำมาใช้การตกแต่งให้ลูกค้าได้พิจารณาโดยนักออกแบบจะอ้างอิงจากงานแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้ผ่านการอนุมัติมาแล้ว เพื่อจัดทำรูปแบบนำเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณาเปรียบเทียบวัสดุ

6.ขั้นตอนของการเขียนแบบรายละเอียด เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะเขียนแบบรายละเอียดและทำการพิมพ์แบบฉบับร่างออกมาเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดของงานและเมื่อแก้ไขแบบรายละเอียดฉบับร่างได้ตรงตามที่ต้องการแล้วนักออกแบบจึงจะทำการพิมพ์แบบรายละเอียดฉบับจริงต่อไป

The Infinity Grand เรารับออกเเบบและตกแต่งภายในรีโนเวทด้วยวัสดุคุณภาพ ใช้งานได้นานในราคาที่ “คุณ” ก็สามารถกำหนดได้

เรารับประกัน ออกแบบเร็ว ผลิตไวตอบสนองทุกความต้องการงานดี งานไว ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่างานของคุณจะยากแค่ไหนThe Infinity Grand ก็ทำให้ได้

สนใจติดต่อเราได้ที่02-878-0990 ต่อ 15 หรือ 086-992-4646หรือทักอินบ็อคได้เลยค่ะ

#รับออกแบบ #ตกแต่งร้าน #ชั้นวางสินค้า #ตกแต่งภายใน #จัดทำชั้นวางของ #renovate #รีโนเวท #คอนโดสวย #รีโนเวทคอนโด